Al 9689 keer getekend

Wie en Waarom

Deze actie is georganiseerd door de vakbond Leraren in Actie (LIA). Daarnaast hebben leraren uit de verschillende onderwijssectoren aangegeven de actie te ondersteunen.

LIA is een vakbond opgericht door leraren, voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs. LIA komt op voor de belangen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs. Naast het bieden van onderwijsrechtsbijstand organiseert LIA diverse acties om de visie van leraren direct onder de aandacht te brengen van alle betrokken partijen. U kent ons ook van het burgerinitiatief 'Stop de Overvolle Klassen'.

Voor wie?

Met de actie 'Niet mijn register' richten wij ons op alle leraren voor wie het register straks moet gaan gelden: leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

Waarom?

Op 1 augustus 2017 is de wet Beroep Leraar en Lerarenregister in werking getreden. Nadat de Tweede Kamer in 2016 had ingestemd met het wetsvoorstel, ondertekenden 30.000 leraren de petitie van Leraren in Actie tegen dit register. De petitie was een ultieme poging om de Eerste Kamer in te laten zien dat dit lerarenregister allerminst van, voor en door de leraar is. Ondanks dit krachtige signaal stemde ook de Eerste Kamer in met de wet. De stem van de leraren is op deze wijze niet serieus genomen.

Voor dit register is tot op heden geen draagvlak op de werkvloer aangetoond. Ook is naar onze mening nooit echt sprake geweest van inspraak. De Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW zetten wel alle zeilen bij om draagvlak en inspraak te suggereren. Dit gebeurt onder meer met verplichte inschrijving bij het aanvragen van een lerarenbeurs, gratis registerpunten voor vrijwillig inschrijven en meedenksessies. Iedere maatregel is echter nutteloos zonder werkelijk draagvlak.

Hoewel de Onderwijscoöperatie beweert dat de wet de autonomie van leraren vergroot, is het tegendeel waar. Niet leren, maar registreren staat centraal. Nu al is er een Algemene Maatregel van Bestuur waardoor elk schoolbestuur buiten de leraar om een voortgangsbericht kan krijgen om te controleren of de werknemer ‘wel op schema ligt’. Dit staat los van het werkelijk functioneren van de betreffende leraar. Het is schokkend dat de organisaties die verenigd zijn in de Onderwijscoöperatie hiermee instemmen, terwijl ze hun leden nimmer hebben geraadpleegd.

Wat doen we?

Wij, de ondertekenaars van deze brief, zijn allen leraren en weigeren om onze autonomie af te laten nemen. Dit lerarenregister is niet ons lerarenregister. Tot 2027 heeft het geen juridische consequenties om niets te registreren. Daarom blijven we ons weliswaar professionaliseren, maar willen wij dit register negeren en de komende acht jaar geen activiteiten invoeren. Op de website www.nietmijnregister.nl kunnen alle leraren die het met ons eens zijn de brief mede ondertekenen.

Wij zijn tegen dit register, dat zonder echte betrokkenheid van de leraar is opgezet en schadelijk is voor het vak. We roepen de Tweede Kamer op om de adviezen van de Raad van State alsnog ter harte te nemen en de wet met dit controlerend register terug te draaien. Ook roepen we op om het mandaat bij de beroepsgroep neer te leggen. Wij zullen dan als leraren beginnen bij dat wat tot nu toe niet is gebeurd: een duidelijke raadpleging van leraren om het draagvlak voor een lerarenregister te onderzoeken. Als dat draagvlak bestaat, zal de beroepsgroep het opzetten van een register zelf ter hand nemen. Dan pas kan worden gesproken over een register ‘van, voor en door’ de leraar.

Aan wie?

Wij richten ons tot de OCW-commissie van de Tweede Kamer. Wij roepen de Tweede Kamer op om de adviezen van de Raad van State alsnog ter harte te nemen en de wet met dit controlerende register terug te draaien. Ook roepen wij op om het mandaat voor een register bij de beroepsgroep neer te leggen.

Wat doen wij met uw gegevens?

De gegevens die u verstrekt in deze actie zullen wij aanbieden aan de OCW-commissie van de Tweede Kamer. Daarna zullen wij deze gegevens wissen.